18/06/2019

Wie betaalt de kosten voor iemand die door het LKHA terug wordt gehaald uit het buitenland?

Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA)

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating beschikt over een noodfonds. Voor dit fonds zijn middelen beschikbaar gesteld door de ministeries van Buitenlandse Zaken (BZ) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Vanuit dit fonds kunnen voor cliënten van het LKHA bijvoorbeeld kosten van tickets of paspoorten voor terugkeer van slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating naar Nederland, een veilige opvang, uitreisdocumenten of eerste levensbehoeften gefinancierd worden. Het noodfonds is één van de middelen om slachtoffers te ondersteunen bij hun terugkeer naar Nederland. Deze en eventuele andere opties worden met het slachtoffer besproken.