03/06/2019

Wat is het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) precies?

Hulp vragen in het buitenland

Het LKHA is een kennis- en expertisecentrum voor  huwelijksdwang en achterlating. Wij adviseren en helpen professionals bij complexe gevallen. We helpen slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland terug te keren naar Nederland. Wij werken daarbij samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. We hebben een breed (internationaal) netwerk en kunnen snel  betrokken instanties inschakelen. Daarnaast adviseren we gemeenten en jeugdzorg- en onderwijsinstellingen over beleid, scholing, preventie en voorlichting.