09/12/2015

Volg de meldcode

Wat kun je doen?

Leerkrachten, jongerenwerkers, hulpverleners en andere professionals vinden een leidraad voor hun handelen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Je wordt stap voor stap meegenomen door het proces vanaf het signaleren tot de beslissing al dan niet een melding te doen. De code geldt ook bij signalen van huwelijksdwang en achterlating.

Organisaties in de sectoren (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie zijn verplicht een meldcode op te stellen en te hanteren. Dat geldt ook voor zelfstandigen die onder de Wet BIG vallen.

Ga altijd behoedzaam te werk. Openlijk contact zoeken met het slachtoffer of met de ouders is een groot risico. Een poging tot bemiddelen haalt vaak weinig uit en kan de situatie verslechteren. Men gaat versneld over tot uitvoering van de plannen.

Probeer contact te hebben met het slachtoffer zonder dat dit in brede kring bekend wordt. Laat sporen wissen. Een 06nummer van Veilig Thuis in de smartphone is een risico.

Toch op reis? Noteer de belangrijkste gegevens

Slachtoffers vermoeden vaak vooraf dat het tijdens een vakantie mis kan gaan en dat ze misschien moeten achterblijven of trouwen. Je kunt in dat geval adviseren om belangrijke gegevens te noteren en een vertrouwenspersoon te informeren over waar de reis heen gaat, voor hoe lang en bij wie wordt gelogeerd. Ook kan worden afgesproken hoe het slachtoffer contact met Nederland blijft onderhouden. Verder is het goed om kopieën van het paspoort en andere documenten achter te laten.

Deze gegevens zijn nodig als daadwerkelijk problemen ontstaan en vanuit Nederland hulp wordt georganiseerd. Toch blijft het moeilijk om slachtoffers terug te halen. Het hangt mede af van de verdragen die Nederland met het betrokken land heeft gesloten.