31/08/2017

Valt achterlating te verhinderen?

Achterlating

Soms zijn er aanwijzingen of vermoedens dat een minderjarig kind in het buitenland zal worden achtergelaten. Bijvoorbeeld als het kind zelf of een familielid alarm slaat. In die gevallen kan de Raad voor de Kinderbescherming op verzoek van Veilig Thuis een onderzoek instellen.

De kinderrechter heeft de bevoegdheid om met spoed een (voorlopige) ondertoezichtstelling op te leggen of een machtiging tot uithuisplaatsing. Het ouderlijk gezag wordt dan beperkt, zodat ouders niet meer vrij zijn om hun kind mee te nemen naar het buitenland.