09/12/2015

Signalen bij de gemeenten

Ambtenaren van gemeenten kunnen signalen krijgen dat er sprake is van huwelijksdwang of achterlating. Als iemand verhuist naar het buitenland moet hij of zij dit persoonlijk komen melden. Dat geldt ook voor minderjarige kinderen. Een man kan dus niet namens zijn vrouw een verhuizing melden en ouders niet namens hun kind. De verhuizing wordt pas geregistreerd als de betrokken persoon aan de balie verschijnt.
 
De reden van een verhuizing speelt geen rol bij het uitschrijven. De ambtenaar zal daar niet expliciet naar vragen. Toch kunnen er signalen zijn dat sprake is van huwelijksdwang, een schijnhuwelijk, een (toekomstige) achterlating of een kinderontvoering. In lijn met de meldcode dient de ambtenaar deze vermoedens te melden.