Wie zijn wij?

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) is een kennis- en expertisecentrum voor professionals, opgericht in 2015. Omdat kennis over huwelijksdwang en achterlating bij (hulp)organisaties vaak versnipperd of onvoldoende aanwezig is, heeft de overheid het LKHA ingesteld als centraal kennis- en expertisecentrum. Wij ontwikkelen kennis en informeren en adviseren professionals en beleidsmedewerkers. Bovendien behandelen wij complexe casussen van huwelijksdwang en/of achterlating als slachtoffers in het buitenland zijn of tussen de wal en het schip vallen.  

Ben je professional? 
Medewerkers van Veilig Thuis, Veiligheidshuizen, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming en hulpverleners in het werkveld kunnen bij ons terecht voor informatie, advies en ondersteuning bij de aanpak van huwelijksdwang en achterlating. Wij bieden trainingen en workshops aan en adviseren en helpen bij complexe casussen. Meer informatie is te vinden op de pagina ‘Ben je professional?’.

Ben je beleidsmedewerker of onderzoeker? 
Ook gemeenten, instellingen voor jeugdzorg, onderwijsinstellingen en onderzoekers kunnen bij ons terecht voor informatie en advies. Wij leggen de verbinding tussen beleid en praktijk en adviseren dan ook graag over concrete maatregelen die genomen kunnen worden. Meer informatie is te vinden op de pagina ‘Ben je beleidsmedewerker of onderzoeker?’. 

Hulp aan slachtoffers 
Het LKHA helpt slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland veilig terug te keren naar Nederland. We werken daarbij samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. We hebben een breed (internationaal) netwerk en kunnen snel schakelen met betrokken instanties. 

Kom je in aanraking met of signaleer je huwelijksdwang en/of achterlating in het buitenland? Neem dan rechtstreeks contact met ons op. 

Ben je slachtoffer van huwelijksdwang in Nederland of ben je bang te worden achtergelaten in het buitenland? Neem dan contact op met de Veilig Thuis organisatie in jouw regio. Op veiligthuis.nl staan de contactgegevens van de organisatie bij jou in de buurt. Bij acuut gevaar bel 112. 

Jaarlijks een landelijke campagne
Jaarlijks organiseert het LKHA voor de zomervakantie een campagne om extra aandacht te vragen voor huwelijksdwang en achterlating. Juist in deze periode is het risico op huwelijksdwang en achterlating groot. Onder het mom van vakantie gaan families naar het buitenland, waar vervolgens iemand wordt uitgehuwelijkt of achtergelaten. In deze campagnes werkt het LKHA nauw samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en met Veilig Thuis. In eerdere campagnes zette het LKHA in op het vergroten van de bewustwording onder docenten en onder vriendjes en vriendinnetje van (mogelijke) slachtoffers

Het LKHA is gevestigd in Den Haag bij Veilig Thuis Haaglanden