Wie zijn wij?

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) is een kennis- en expertisecentrum voor professionals. Medewerkers van Veilig Thuis, Veiligheidshuizen, Raad voor de Kinderbescherming en hulpverleners in het werkveld kunnen bij ons terecht voor informatie, advies en ondersteuning bij de aanpak van huwelijksdwang en achterlating. Wij adviseren en helpen bij complexe casussen.  

We helpen slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland terug te keren naar Nederland. We werken daarbij samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. We hebben een breed (internationaal) netwerk en kunnen snel schakelen met betrokken instanties. Dat maakt het nog steeds niet eenvoudig om mensen terug te halen naar Nederland, maar draagt wel bij aan het slagvaardiger handelen. Daarnaast adviseren we gemeenten en jeugdzorg- en onderwijsinstellingen over beleid, scholing, preventie en voorlichting.

Het LKHA werkt samen met onder meer:

 • Movisie kennisinstituut;
 • Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG);
 • Politie
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken;
 • IND;
 • Koninklijke Marechaussee;
 • Centrum Internationale Kinderontvoering;
 • Raad voor de Kinderbescherming;
 • Veilig Thuis Nederland;
 • Vrouwenopvang;
 • Gemeente Den Haag;
 • Haagse keten voor Eergerelateerd Geweld

 

Het LKHA is gevestigd in Den Haag bij Veilig Thuis Haaglanden

Slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating kunnen terecht bij de Veilig Thuis organisatie in hun regio.