Over ons

Het Landelijk Knooppunt is hèt landelijk kennis- en expertisecentrum op het gebied van huwelijksdwang en achterlating. Medewerkers van Veilig Thuis, Veiligheidshuizen en overige hulpverleners in het werkveld kunnen er terecht voor informatie, advies en ondersteuning bij complexe cases rond huwelijksdwang en achterlating.

Het Landelijk Knooppunt biedt korte schakels, verzamelt en deelt kennis en bevordert een goede samenwerking tussen de betrokken instanties. Het knooppunt adviseert Veilig Thuis en hulpverleners bij de aanpak van huwelijksdwang en achterlating en is aanspreekpunt voor het ministerie van Buitenlandse Zaken voor slachtoffers die in het buitenland zijn. Dit maakt het nog steeds niet eenvoudig om mensen terug te halen naar Nederland, maar draagt wel bij aan het slagvaardiger handelen.

Het Landelijk Knooppunt is gevestigd in Den Haag bij Veilig Thuis Haaglanden. Voor een goede invulling van de taken werkt het Landelijk Knooppunt nauw samen met onder meer Movisie, de politie en het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG), het ministerie van Buitenlandse Zaken, de IND, Koninklijke Marechaussee, het Centrum Internationale Kindontvoering, gemeente Den Haag en de Haagse keten voor EGG-zaken.