31/08/2017

Is achterlating strafbaar?

Achterlating

Afhankelijk van de omstandigheden kan achterlating gelden als een vorm van kindermishandeling én/of verwaarlozing. Het hangt af van de manier waarop de achterlating is uitgevoerd en de omstandigheden waaronder het kind verblijft. Mogelijk zijn er ook andere strafbare feiten gepleegd.

Het is echter moeilijk de feiten boven tafel te krijgen. De ouders en het kind vertellen vaak tegenstrijdige verhalen. Contact leggen met het kind in het buitenland is sowieso lastig. Getuigen of bewijsmateriaal ontbreken. Probeer dan maar eens aan te tonen dat er sprake is van fysieke, psychische of emotionele kindermishandeling.

Het is nog moeilijker om dit bij de rechter ‘wettelijk en overtuigend’ te bewijzen. Wel heeft het Hof Den Haag in mei 2017 geoordeeld dat het systematisch kleineren en opsluiten van kinderen valt te kwalificeren als strafbare mishandeling.

Strafrechtelijk vervolgen geldt dan ook als een uiterst middel. Eerst worden andere middelen ingezet om de veiligheid van het kind te garanderen en indien mogelijk indringende gesprekken met ouders. Maar ook het voorbereiden en nemen van civielrechtelijke jeugdbeschermingsmaatregelen. Het LKHA heeft samen met de Raad voor de Kinderbescherming veel expertise opgebouwd.