Hoe keert iemand terug bij gedwongen achterlating?

Elk jaar worden naar schatting honderden Nederlandse meisjes, jongens en jonge vrouwen en mannen gedwongen achtergelaten in het land van herkomst. Vaak treft dit jongeren die in de ogen van ouders dreigen te ontsporen, zich verzetten tegen de normen van thuis of bij conflicten tussen man en vrouw. Wat moet je als hulpverlener of onderwijsprofessional doen als je dit signaleert? En hoe keert een slachtoffer veilig terug naar Nederland?

Het Kennisplatform Integratie & Samenleven publiceert op haar website een artikel over de aanpak van achterlating door het Landelijk Knooppunt Huwelijk Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA). Het LKHA is aanspreekpunt wanneer slachtoffers van achterlating in het buitenland zijn. We hebben een breed (internationaal) netwerk en kunnen snel schakelen met betrokken instanties en onderhouden het contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat maakt het nog steeds niet eenvoudig om mensen terug te halen naar Nederland, maar draagt wel bij aan het slagvaardiger handelen.
Lees meer over de werkwijze en ervaringen van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating in bijgevoegd artikel.