Conferentie Gevangen in een huwelijk. Recht, religie & praktijk.

13/09/2018

De Universiteit van Maastricht heeft de afgelopen vier jaar uitvoering onderzoek gedaan, in samenwerking met de Landelijke Werkgroep Mudawwanah, Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON), Stichting Clara Wichmann en Atria, naar huwelijkse gevangenschap in Nederland en wat hiertegen – met name juridisch gezien – gedaan kan worden. Op 13 september presenteren zij de eindconclusies van dit onderzoek tijdens de conferentie: Gevangen in een huwelijk. Recht, religie & praktijk. 

Onder huwelijkse gevangenschap wordt verstaan: “een situatie waarin iemand tegen haar of zijn wil in een religieus huwelijk blijft, omdat het vanwege de religieuze leer of regels niet lukt om een ontbinding van dat huwelijk te krijgen ”. In de meeste gevallen zijn het vrouwen die hiervan slachtoffer worden. Als en zolang dit huwelijk tegen haar wil in stand blijft, komt zij terecht in een situatie waarin allerlei mensenrechten in het geding kunnen komen.

Tijdens de conferentie worden de onderzoeksbevindingen besproken met het maatschappelijk veld. In het ochtendprogramma presenteren onderzoekers Esther van Eijk, Benedicta Deogratias en Pauline Kruiniger hun resultaten. Ook zal een vraaggesprek met geestelijken plaatsvinden. In het middagprogramma zijn er verdiepende workshops. In deze workshops zullen deelnemers, op basis van concrete aanbevelingen van het onderzoeksteam, met elkaar bespreken wat er nodig is om situaties van huwelijkse gevangenschap te voorkomen, wat er kan worden gedaan om situaties van huwelijkse gevangenschap op te lossen, hoe de verschillende spelers in het veld kunnen samenwerken om dit doel te bereiken en welke afspraken hierover moeten worden gemaakt.

De conferentie is voor een breed publiek dat bestaat uit professionals, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers, religieuze vertegenwoordigers, hulpverleners en wetenschappers die met dit thema in aanraking komen of zich hiermee bezig houden. U kunt zich aanmelden via: http://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/recht-religie-praktijk.