Bijeenkomst Vrije partnerkeuze

14/12/2021

Je mag zelf bepalen met wie je trouwt. Ook als het iemand is van hetzelfde geslacht. Vrije partnerkeuze is een mensenrecht, maar dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wanneer je onder druk wordt gezet om met iemand te trouwen is er sprake van huwelijksdwang. Die druk kan heel subtiel zijn, maar er kan ook sprake zijn van bedreiging of geweld. Deze druk komt van ouders, familie of de gemeenschap.
Verandering hiervan vraagt inzet en betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, ervaringsdeskundigen, professionals en de overheid. In deze bijeenkomst gaan we in gesprek hoe die verandering in Den Haag vorm kan krijgen.

  • Vrije partnerkeuze is het recht om zelf te bepalen van wie je houdt en met wie je trouwt. in traditionele gezinnen is partnerkeuze niet iets van het individu, maar van families. Er is een grijs gebied: wanneer gaat vrije partnerkeuze over in dwang? En wat speelt daarbij een rol? 
  • ​​Veel organisaties in Den Haag zetten zich in voor vrije partnerkeuze. Wat kunnen we van elkaar leren? Wat zijn best practices? Welke knelpunten komen organisaties tegen en wat zijn oplossingen?

Programma
Kennismaking
Aanleiding bijeenkomst
Introductie in het onderwerp

  • Wanneer gaat vrije partnerkeuze over in dwang?
  • Ervaringen in Den Haag (best practices)

Break-out sessie
Veel organisaties in Den Haag zetten zich in voor een vrije partnerkeuze. Wat kunnen we van elkaar leren? Wat zijn best practices? Welke knelpunten komen organisaties tegen en wat zijn oplossingen?
Terugkoppeling voorzitters break-out sessies
Conclusies en vervolg

Geef je nu op: Bijeenkomsten schadelijke praktijken en queer emancipatie (formdesk.com)

Waarom organiseren we deze bijeenkomst?
Samen met jou willen de organisaties schadelijke praktijken, zoals eer gerelateerd geweld, kind huwelijken, huwelijksdwang, gedwongen achterlating, verborgen vrouwen en vrouwelijke genitale verminking voorkomen. Ook vinden we het belangrijk om de acceptatie van queer personen (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen en personen met een andere seksuele en/of genderidentiteit) te vergroten.
De gemeente Den Haag heeft daarom met De Alliantie Verandering van Binnenuit en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating trainingen samengesteld in preventie en vroegsignalering. Speciaal voor professionals, vrijwilligers en intermediairs bieden zij scholing aan om de verbinding en duurzame samenwerking tussen alle betrokkenen te versterken.