Bijeenkomst Kindhuwelijken in Nederland

06/12/2018

Girls not Brides Nederland, een coalitie van ngo’s, die zich inzet tegen kindhuwelijken, organiseert op 6 december 2018 een themabijeenkomst kindhuwelijken in Nederland. Hierbij is speciale aandacht voor kindhuwelijken in Roma-gemeenschappen en onder vluchtelingen en migranten in een internationale en Nederlandse context. De bijeenkomst wordt gehouden van 13.15 tot 15.00 uur bij stichting Kinderpostzegels, Schipholweg 97, 2316 Leiden.  

Jaarlijks besteedt de werkgroep Nederland van GNBN naar aanleiding van de invoering van de wet Tegengaan huwelijksdwang aandacht aan kindhuwelijken in Nederland. In deze wet is onder andere een verbod op kindhuwelijk geregeld: beide partners moeten minimaal 18 jaar zijn om in Nederland te kunnen trouwen. Huwelijken die in het buitenland zijn gesloten worden pas erkend wanneer beide partners 18 jaar zijn. Ook al is het grootste deel van de kindhuwelijken waarmee we te maken krijgen in het buitenland gesloten, toch komen informeel gesloten kindhuwelijken in Nederland in verschillende gemeenschappen voor. 

Inschrijven voor deze bijeenkomst kan hier tot 30 november 2018.